Restorasyon ve Onarım Çalışmaları

Büyükhan (Çarmelik ) Camii Restorasyonu
Proje Özellikleri

Urfa kent merkezine 50 km uzaklıkta ki tarihi ipek yolu üzerinde bulunan yapı erken beylikler dönemine tarihlenmiş olup,  güneyinde ki kervansaraya ait olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Doğu-batı yönün de uzayan 2 katlı, dikdörtgen planlı  ,6 küçük kubbeden oluşan ,kesme taş kullanılan ve son cemaat yeri bulunan caminin  yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çarmelik köyünde bulunan ve döneminde önemli ticaret güzergahında olmasından  dolayı yoğun olarak kullanıldığı için birçok aslına uygun olmayan eklentileri bulunmaktaydı. Yapının orijinalin de bulunmayan ve yapıya zarar veren bu  eklentiler kaldırılarak statiği güçlendirilmiş ve  özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanmıştır.


İşveren

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Lokasyon

Şanlıurfa

Başlangıç-Bitiş Tarihi

22.04.2016-20.04.2017